Grafiklere İlişkin Teknik Uyarılar


  • İstasyonlarla ilgili teknik sorunlar hakkında detaylı bilgilere bu sayfamızdan günlük olarak ulaşabilirsiniz .18 Mayıs 2010 tarihindeki sabah 05:30 da Çınarcık istasyonumuzda oluşan pik  Yeşilyurt hava harp okulunda ve diğer istasyonlarda aynı saatte karşılığının olmaması nedeniyle  Marmara bölgesini ilgilendiren yoğun yağış ile ilişkilendirilebilir .Yine aynı saatlerde Yeniçiftlik Tekirdağ istasyonunun yayında olmamasının nedeni elektrik kesintisi sebebiyledir .Nilüfer Görükle istasyonun sıfır seviyelerinde olması istasyonun yeni kurulması ve kalibrasyonun henüz tamamlanmamasından kaynaklanmaktadır .
  • Bakırköy istasyonun kapalı olmasının sebebi İstasyon binasının   yenilenmesi  sebebiyledir önümüzdeki hafta içinde tekrar açılması planlanmaktadır
  • Çanakkale istasyonu uzun süredir veri gönderememesinin sebebi istasyonda bulunan cihazın bozulmasından kaynaklanmaktadır.Cihazın tamiriyle ilgili gerekli çalışmalar sürdürülmektedir yakın bir zaman içinde istasyon tekrar yayına başlayacaktır.
  • Osaka istasyonunun veri gönderememesinin sebebi araştırılmaktadır .

 

      Sorularınız ve görüşleriniz için fuat.agalday@dohad.org adresinden ulaşabilirsiniz

.