DEPREM TAHMİN LİGİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1-  TAM PUAN ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ KRİTERLER NELERDİR?

Yer ve büyüklük tahminleri bir tolerans dahilinde değerlendiriliyor olup noktasal bir kesinlik beklentisi yoktur. Tam puan için geçerli toleranslar basitçe şu şekilde ifade edilebilir;

Mesafe: ± 65 km

Büyüklük: ± 0,4M (toplam 0,8)

2-  MALİYET PUANLARI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Maliyet puanları (negatif) işaret edilen bir bölgenin normal depremselliğine karşılık düşecek şekilde hesaplanmaktadır. Örneğin Batı Anadolu'da birer atlayarak 3 bölge (toplam 5) işaretlendiğinde, toplamdaki maliyet puanı yaklaşık bölgesel normal depremsellik değerine karşılık düşmektedir. Toplamda yaklaşık 47,000km2'lik bir bölgede etkindir.

3-   TAHMİN ZAMAN ARALIĞI ALINAN PUANA NASIL ETKİ ETMEKTEDİR?

Tahmin zaman aralığında 36 saat referans alınmakta olup daha kısa sürelerde puan arttırılmakta, daha geniş aralıklarda ise azaltılmaktadır.

4-   TAHMİN BÖLGESİNE UZAK DEPREMLERİN ALINAN PUANA BİR KATKISI VAR MIDIR?

İşaretli bölgeye tahmin için geçerli zaman aralığında deprem (M>3) denk gelmese bile olan depremin büyüklüğüne göre daha uzak depremler de pozitif puan kazandırabilmektedir.

5-   NEDEN BAZEN GİRİLEN BÜYÜKLÜK DEĞERİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR?

Büyüklük girişinde ondalık işareti olarak "," kullanılmalıdır. Nokta ile büyüklük girişi yapılamayacaktır. Örneğin; 5,1 doğru büyüklük girişidir.

6-   LİGDE TAHMİN YAPILIRKEN SÜREKLİ FARKLI BÖLGELER Mİ SEÇİLMELİDİR?

Çalışma boyunca istenirse sürekli sadece bir bölgeye yönelik tahmin yapılabilmektedir. (Örneğin, Bolu ve çevresinde belirli bir yöntemle ölçüm yapılan bir çalışmada sadece Doğu Marmara ve İç Anadolu'nun batısına yönelik tahmin yapılabilir). Burada bilinmesi gereken aynı ya da çakışan zaman dilimleri içerisinde aynı bölge için tahmin yapılamayacağıdır.

7- BÜYÜK DEPREMLER SONRAKİ DEĞERLENDİRMELERİ ETKİLEMEKTE MİDİR?

5 ve üzerinde deprem olunca, takip eden 3 gün boyunca, -1 den büyük depremler kayda girmemekte ve dolayısıyla değerlendirmeye alınmamaktadır.

8-   KATILIMCILARA HERHANGİ BİR BELGE VERİLECEK MİDİR?

Sürekliliği sağlayan tüm katılımcılara proje katılım sertifikası verilecektir.

9-  ORTALAMA DEPREMSELLİĞİN ÜZERİNDE BİLGİ VEREBİLDİĞİ BELİRLENEN KATILIMCILARLA ÇALIŞMANIN DEVAMI NASIL ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR?

Proje grubu tarafından yöntemleri ve bildirim biçimleri ayrıntılı olarak incelenecek ve gerekli görüldüğü taktirde laboratuvar çalışmaları da yapılabilecektir.