DEPREM TAHMİN LİGİ KURALLARI (V1)

1-     Seçilen ilk 10..20 kişilik grup birer rumuz ve şifre ile sisteme girip bildirimde bulunabilecekleri gibi verilen bir numaraya mesaj ya da sözlü bildirim de (sözlü bildirimde de şifre sorulabilir) geçerli olacaktır.

2-     Her birey İTÜ proje grubu ile bir gizlilik metninin kabul edecektir (Taahütname). Buna göre İTÜ proje grubu herhangi bir şekilde kişinin özlük bilgisi, kimliği ya da kullandığı yöntem konusunda açıklama yapmayacaktır. Kişi de kullandığı, bildirimde bulunduğu duyarga mekanizması ya da yöntemi lig süresince değiştirmeyecektir. Kişilerin kendileri ya da yöntemleri ile ilgili başka ortamlarda yapacağı açıklamalar kendi tasarruflarındadır. Ancak lig sürecinde iken, içine girilecek psikolojik ortam da göz önünde bulundurularak lig ya da İTÜ proje grubu hakkında, kamuya açık beyanatta bulunmayacaktır.

3-      www.deprem.cs.itu.edu.tr adresli Internet sayfasındaki haritadan alınacak A3, B5 gibi basit bir işaretleme yöntemi ile tahmin merkezi verilecektir. Tahmin sonrası deprem verilen noktada olmasa bile uzaklık sapmasına bağlı puan verileceği göz önünde tutulmalıdır.

4-     İki tür puanlama mümkün olacaktır a) Yer, zaman aralığı ve büyüklük verilerek kestirim için puanlama b) Yer ve zaman aralığı verilerek M3’ün üzerindeki depremsellik ile ilgili tahmin için puanlama

5-     M3 büyüklüğünün altında tahminler alınmayacağı gibi bu değerin altındaki olan depremler de başarı sınamasında kullanılmayacaktır.

6-     Zaman aralığı bir başlangıç zamanı ile bitiş zaman aralığı şeklinde verilecektir. Alınacak puanın büyüklüğü geliştirilen kritere ve normal dağılımlara uygun olarak saat cinsinden ne kadar düşük süre için tahmin yapılmış ise o oranda yüksek olacaktır. 1 Ayın üzerindeki tahminlerin şimdilik değerlendirilmeye katılmaması düşünülmektedir.

7-     Her tahmin veya kestirim için verilen süre sonunda toplam lig puanına yapılacak ekleme (ya da azalma), aşağıda verilen puanlama kriterine göre bildirimi içeren süredeki Kandilli Rasathanesi’nin kayıtları referans alınarak hesaplanacaktır.

8-     M5 büyüklüğünün üzerinde deprem meydana geldiğinde aynı bölge için 3 gün boyunca olan ana depremin 1 magnitüd altından daha küçük depremler değerlendirmeye alınmayacaktır. Örneğin M5.7 olan bir yerde 3 gün süreyle 4.7 ve altındaki depremler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bunun nedeni artçı şokların normal değerleri puanlama kriterlerinde ele alınan katsayıların dışına çıkarmasıdır. “3 gün” kısıt değeri de (gün sayısı) depremin büyüklüğü ile orantılı olarak uzatılabilir.

9-     Puanlamada her gün için tahmin yapanın arasıra büyük depremlerden alacağı “+” puanları karşılayacak şekilde bir tahmin maliyet katsayısı eklenmiştir. Bu katsayı toplam puandan çıkartılmaktadır.

10- Bilgisayar tarafından da farklı rumuzlarla 3 raslantısal tahminci lige katılacaktır. Bunlar puanlama dışında rölatif olarak da tahmin ya da kestirimcilerin lig sonunda normal raslantısallıktan ne kadar farklı değerlere ulaşabildiğinin belirlenmesini sağlayacaktır. Bu üç yapay tahminciden biri bölgelerin tam normal raslantısallığında, ikincisi azalan deprem sıklığını da gözeterek (artacak yönde), üçüncüsü ise kontrollü raslantısal arama yöntemiyle (global optimum arayıcı) tahmin ya da kestirimlerde bulunacaktır.

11- Sisteme katılmak isteyen kişiler beyan ettikleri yöntem değişmemesi kaydıyla,

a)      Her türlü bilimsel, amatör ya da profesyonel araştırma ya da ölçümleriyle,

b)     Kişisel algılarını kendilerince geliştirdikleri sınıflandırmalarla,

c)      Internet üzerinden ya da başka kaynaklardan düzenli aldıkları verileri (başka projelerin verileri de olabilir) kendi geliştirdikleri yöntemle değerlendirerek veya

d)     Diğer biyolojik, astronomik ya da fiziksel gözlemlerle

ligde yer alabilirler.

     12- Tahmincilerin birbirlerinden etkilenmelerini önlemek amacı ile süresi dolmamış olan tahminler 'Bölge' bilgileri gizlenerek yayınlanacaktır. Ancak kişilerin gizlilik taahütnamesini aşmamak kaydıyla başka ortamlarda bunları beyanı kendi tasarruflarındadır. İTÜ proje sayfasında sadece, süresi tamamlanmış tahminlerin -hesaplanan puan ile birlikte- listesi, erişilen puanlar ve teknik değerlendirmeler (endeksler) yer alacaktır.  

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Başarısız denemeler sonucu (-) puan oluşması devamlılık konusunda yıldırmamalıdır. Çünkü pek çok başarısız denemenin yanı sıra büyük bir depremin tahmininden elde edilecek puan tüm negatifleri pozitife dönüştürecek büyüklükte olabilir. Puanlama kriterinde bu durum göz önünde bulundurulmuştur. A2, D5 vb noktalar enlem, boylam merkezlerini ifade etse de ±65km’de tahmin puan hesaplamasında azaltma yapılmamaktadır (Örnek : Şekil-1). Burada iki enlem ve boylam arası yaklaşık mesafeler göz önünde bulundurulmuştur.

Şekil-1 :