Sistemin Patent Başvurusuna İlişkin Açıklama

 

Bilindiği üzere 2 yıldan beri kurulan pilot istasyonlar aracılığı ile çok düşük frekanslı (VLF) ve pek düşük frekanslı (ULF) yerküre kaynaklı elektriksel yük yayınımları ölçülmektedir. Yeryüzüne yakın, atmosferde monopolar (tek kutuplu) küresel kapasiteli problar aracılğıyla yapılan ölçümler özel olarak geliştirilmiş işaret işleyiciler ile değerlendirilmekte ve olan deprem öncesi veriler ile olması muhtemel depremlerin yaklaşık yer ve zaman aralıkları belirlenmeye çalışılmaktadır.

 Bunun bir benzeri bir proje daha önceki yıllarda Yunanlı Bilim adamları tarafından toprak üzerine elektrodlar çakılarak yapılmaya çalışılmış ancak toprağın özellikleri başka bozucu sebeplerle de değiştiği için çok kesin bir başarı elde edilememiştir. VAN yöntemi adı verilen projede Yunanlı bilim adamlarının çalışmaları devam etmektedir. Ancak Türkiye'de proje grubumuz tarafından geliştirilen ve iki yıldır denenen sistemde yeryüzüne yakın atmosferde yapılan ölçümlerde depremlerin yaklaşık yer ve oluş zaman aralıklarının tahmini yolunda önemli veriler elde edilmiştir. Son beş yılda geliştirilen bu ölçme tekniği ile deprem tahmini konusunda Türk Patent Enstitüsü'ne ilk başvuru tarihi 26 Kasım 1999'dur. Şu an kullanılan sistem prob boyutu ve yer belirleme bakımından optimize edilmeye çalışılmış ve halen de yeni geliştirmelerde de bulunulmaktadır. Prob bu aşamasına gelene kadar, elektro-mekanik ve elektronik yöntemlerle ölçüm yapan yüzden fazla yük ölçme sistemi denenmiştir.

 Deprem tüm insanlığın ortak bir problemidir ve bu konuda yapılan bilimsel proje ve etkinlikleri desteklemek önemlidir. Fakat projemizde söz konusu, küresel elektrodlar aracılığı ile yerküre kaynaklı yük yayınımlarının zamana göre değişimlerinin elektronik olarak ölçülmesi ve deprem öncesi değişimlerinin belirlenmesi TPE 1999/02911 patent başvuru kayıdı dahilindedir. Aynı yöntem ile çalışan cihazların fiziksel boyutunu değiştirmek yöntemi değiştirmemektedir. Bu bakımdan söz konusu olabilecek benzeri ya da taklitlerinin kullanımı lisansımıza tabidir. Bu konuda lisans hakkı almak isteyen yerli ve yabancı kurum ve şahısların İTÜ Araştırma Fonu'na yazılı başvuruda bulunmaları gerekir. Aksi halde kanuni yollarla hakkımızın aranması yoluna gidilecektir.