Örüntülerin Analizi

Bu sayfa yapım aşamasındadır!

1) Örüntülerin (pattern) sınıflandırılması ve matematiksel boyutlandırma

Buradaki yaklaşımda gözönünde tutulan varsayımlar:

a) Fay sisteminin tümü ya da bir kısmının statik sürtünmeden dinamik sürtünmeye geçmesi ve öteleme oluşması (deprem) üzerindeki kesme kuvvetinin toplam kısmı tutunma kuvvetini aşması sonucu oluşmaktadır (Ön kırılma ve tetik etkiler daha sonra ele alınacaktır).

b) Bir depremin ardından yeni kararlı fay yüzeyi oluşur.

c) Fay yüzeyinin zaman içindeki yüklenmesi sırasında önce lineer bölgede çalışılır. Eğer fay yüzeyine etki eden kesme kuvveti zaman içerisinde hep artış halinde ise ve sistemde komşu bölgelerdeki yeni oluşumlar sebebi ile süneme oluşmuyorsa hook bölgesi aşıldığından itibaren gevreme başlar (kısmi yerel hareketler-ön kırılmalar genel varsayımı etkilemez).

d) Gevreme bölgesinde fayın ötelenmesi öncesi kalıcı deformasyon oluştuğu sırada etki eden kuvvet sabit kalıyorsa malzeme teorisi gereği zorlanma yön değiştirecek (bel verme) ve deprem anına kadar düşme devam edecektir.

e) Piezoelektrik etki sonucu yüzeyde oluşan elektrik alanın düşük frekanslı bileşeni lineer bölgeden gevremeye geçilmesi ile zorlanmanın azalmasına bağlı olarak yön değiştirir (türevi işaret değiştirir).

f) Etki eden sabit kuvvet altında gevreme bölgesine geçilmesi ile kopma-öteleme anı arası sistemin davranışı zaman sabiti ile orantılıdır. Zaman sabiti kuvvet altında harekete zorlanan mekanik sistem parçasının büyümesi ile artar. Öteleme anı dışındaki gerilme değişiklikleri esnek-sürtünmeli cisim modeli ile temsil edilen parçalara ayrıştırılarak yaklaşıklık yapılabilir.1.1) OV : (bb-ba) farkının artması zarfta kalıcı fark oluşması ve etkinin bölgesel olduğu, uzak mesafeli bir kaynaktan süperpoze olmadığı anlamına gelebilir. Burada genellikle 5s<T<400s

(!!! Ekleme yapılacaktır !!!)1.2) Yakın zamanlı işaret değişimi :

Burada daima T1>T2 olmalıdır. Genellikle 10dk<T2<120dk2) Olası işaretlerin değerlendirilmesi:

(!!! Ekleme yapılacaktır !!!)

Zarf üzerinde (1.1) örüntüsü de bileşik olarak görülebilir.

Teorik Çalışma ve Referanslar

Ana sayfa