1 Mart 2006 (08:00) [ ]

Aşağıdaki grafiklerde 28 Şubat 2006 tarihinde 24 saatlik Göztepe kaydı ve  27 Şubat 2006 tarihinde 14:30'dan itibaren 12 saatlik Çanakkale kayıtları görülmektedir. Özellikle Çanakkale'de işaretli örüntü son 4 günde terkarlı saatleri itibarıyla periyodik bir gelişimi göstermektedir. Örüntünün eğri zarfına kalıcı etkisi olmaması kaynağın istasyona yakın olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Göztepe kaydındaki uzun süreli örüntü izleyen günlerdeki gelişimine göre değerlendirilmelidir. Eğer gün periyotlu bir gelişim görülürse global bir tetikleyicinin lokal etkisi olması ihtimali de göz önünde bulundurulabilir.