1 Eylül 2008 (19:00)  [ ]

23 Ağustos 2008 tarihli yorumda işaret edilen süreç devam etmektedir. (2.3x(5...7)g+23Agu.). Alttaki 12 saatlik Yeşilyurt grafiğinde görülen süreksizlikler aynı süreç içerisinde yorumlanmalıdır. Yeşilyurt'ta basamak formundaki süreksizlikler genellikle güney doğrultulu sektör içerisinde eşleşme bulmakla birlikte Çanakkale ve Tunceli verileri yayına sokulabilirse yön ve mesafe bakımından daha sağlıklı değerlendirme yapılabilir. Diğer istasyon verileri de göz önünde alınarak önümüzdeki 6 gün daha sık değerlendirme yapılması faydalı olacaktır.