2 Şubat 2004 (10:30) [   ]

Aşağıdaki Tunceli grafiğinde görülen impulsif bileşen üstel inişle eğri zarfına geri dönmekte.

a) Eğri zarfına geri dönülmesi kaynağa çok yakın olunmadığını (d>30)

b) iniş zaman sabitinin (3T=120dk) 30dakika civarında olması çok küçük bir sistemin yanıtı olmadığını

c) Örüntü şekli itibarıyla OV+'da etkili olabileceğini göstermektedir.

Japonya'dan oradaki istasyon ile ilgili bilgi almak henüz mümkün olmamıştır. Türkiye'deki arkadaşların olası arızi nedenleri de kontrol etmelerinde fayda bulunmaktadır. Dünkü Heybeliada grafiğindeki süreksizlik de göz önünde tutulduğunda orta vadede KAF üzerindeki etkinliğin artabileceği öngörülebilir (Sismik takvim Hicri ya da Miladi takvimdeki bayramları gözetmiyor olabilir).