2 Eylül 2006 (06:30) [  ]

Aşağıda son 3 günlük Yeşilyurt ve Çanakkale grafikleri görülmektedir. 30Ağustos-31 Ağustos günleri arası atmosfer koşullarındaki önemli miktarda değişim gözönünde tutulursa, eğri zarfının bundan bağımsız ortak iniş örüntüsü çizdiği anlaşılmaktadır.   Özellikle 1 Eylül 19:32'de her iki grafiğinde işaretli noktalarındaki süreksizliği takiben benzer düşüş periyotları dikkati çekmektedir. Uzak iki nokta arasındaki anomali KAF üzerindeki bir gerilim alanı değişiminin işareçisi olabilir.  İşaretli örüntü OV olarak sınıflandırılabilir.