2 Ekim 2004 [  ]

1- Son birkaç günde gelen mesajların bazı konularda yoğunlaşmasına bağlı olarak aşağıdaki açıklamaların tekrar yapılması gereği duyulmuştur:

 

a) "Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin projesi" toplumu zarara uğratmamak ve bilime olan güvenin sarsılmasına neden olabilecek provakasyonları önlemek amacıyla kabul edilmiş olan "Strasbourg kuralları" dahilinde yürütülmektedir. Buna rağmen şeffaflığın sağlanması amacıyla ağ bağlantısı bulunan istasyon verileri gerçek zamanlı yayınlanmaktadır. Bu verilerin yanısıra gerekli görüldüğü durumlarda ya da değerlendirme yöntemlerinde farklılık oluştuğunda yorum da eklenmektedir. Küçük bir deprem öncesi, ilişkilendirilebilecek bir anomali kaydı elde edilse bile bunun çok dikkat çekici bir şekilde(abartılarak) ifşa edilmesinin araştırma projesi safhasındaki bir çalışma için ve toplum için yarardan çok zarar getirmesinin kuvvetli bir ihtimal olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda çok sayıda örnek bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen hasar verici bir deprem ile ilişkilendirilebilme ihtimali yüksek bir bulguya ulaşılırsa gerekli mekanizmaların işletileceği de müteakip defalar açıklanmıştır.

b)  Bu verilerin proje grubu dışındaki kişilerce yorumlaması proje grubu için bağlayıcı değildir. İçeriğinde İTÜ adı geçirilen  her Internet Sitesinin gerçekte İTÜ ile doğrudan bir  ilgisi olmadığına (İTÜ'deki Internet siteleri  itu.edu.tr uzantılıdır; örneğin: www.deprem.cs.itu.edu.tr ), dikkat edilmelidir. Proje grubu, özellikle deprem tahmin konusunun provakasyona açıklığı nedeniyle ortak çalışma yürüttüğü kişi ve kuruluşlar ile belirli protokoller çerçevesinde çalışmaktadır.

c)Proje grubu çalışanları yoğun olarak araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun bir göstergesi konu ile ilgili gelişimin proje çalışanlarınca çok sayıda bilimsel yayına dönüştürülmesidir. Patentlendirilmiş bir ölçü cihazının kullanıldığı  proje kaspasmında geliştirilen ve geliştirilecek yöntemlerin fikri hakları İTÜ Araştırma fonuna ait olup kişisel bir sahiplenme söz konusu değildir.

d) Deprem tahmini mevcut risk ve yapılaşma göz önünde tutulduğunda maaleshef özellikle ülkemizde daha çok önem kazanmaktadır. Tabii ki deprem riski altındaki tüm toplumlar gibi öncelikli tercih doğru yapılaşma ile depremin hasar vericiliğinin engellenmesi ve sadece bir doğa olayı olarak yaşanır hale getirilmesidir. Ancak mevcut durumda yürütülen tahmin projeleri ayrıca önem kazanmaktadır.   Bu konuda imzalanan protokoller çerçevesinde çeşitli Sivil Toplum Kurulışları ile de işbirlikleri yapılmaktadır.

 

2- Aşağıdaki Tekirdağ grafiğinde , büyülterek görülebilen çok küçük genlikli impulsif örüntüler işaretlenmiştir. En alttaki Sakarya kaydında iki süreksizlik noktası işaretlenmiştir.