3 Şubat 2004 (18:30) [   ]

Önceki yorum için (2 Şubat) yorumlar sayfasında 04:30 olarak saat verilmesine rağmen ilgili sayfanın başında yanlışlıkla 10:30 (Japonya) verilmiştir. Yorumdaki grafikte(04:05) de görüleceği üzere Türkiye saati ile 04:00 civarında gönderilip 04:30 olarak işaretlenmiştir. KAF üzerindeki sismik etkinliğin geçen aylara göre artabileceği öngörüsü devam etmektedir. İşaretli yorum gönderimi sırasında Kandilli kayıtlarına göre M3.4 olarak kaydedilen Sivas merkezüslü deprem 5günden beri Orta-doğu Anadolu'da meydana gelen ilk depremdir ve ardından bugün de Mb4.0 (Tokat) meydana gelmiştir. Tunceli istasyonudan elde edilen ve istasyona çok yakın kaynaklı olmadığı düşünülen  muhtemel etkinlik (d>30, T=40, M:O-B, t= OV+)  için geçerlilik süresi(OV+=24..72s) bu sabah başlamıştır. Henüz bir arızi nedene raslanamadığından önceki basamak örüntüsünü de OUV olarak sınıflandarmak mümkündür. Ancak KAF etkinliği konusundaki görüşte önceki iki yorum da göz önünde bulundurulmuştur.