3 Mayıs 2004 (20:00) [ ]

Aşağıdaki Göztepe grafiğinde işaretli süreksizlik arızi kaynaklı olmamakla birlikte eğri zarfında kalıcı bir farka yol açmamıştır. En alttaki Çanakkale grafiğinde işaretli örüntü de OV+ olarak sınıflandırılabilir.