3 Eylül 2008 (04:00)  [  ]

23 Ağustos 2008 ve 1 Eylül 2008 tarihli yorumda işaret edilen (2,3x(5...7g)+23Agu.) zaman aralığına yaklaşılırken olası etkinlik farkının ilk işaretleri gelmeye başlamıştır. Alttaki 12 saatlik Çanakkale  grafiğinde eğri zarfı üzerinde basamak formu ile başlayan örüntü YF bileşen ile devam etmektedir.  Kandilli rasathanesi kayıtlarına göre 2 Eylül 2008'de Türkiye  sınırlarında toplam 4 deprem meydana gelmiştir.   S=Günlük toplam(10^Magnitüd) şeklinde gün içinde meydana gelen depremlerin 10'un kuvveti cinsinden magnitüdleri toplamı şeklinde hesapladığımız sismik etkinlik endeksinin belirtilen süreçte daha yüksek değerler alması muhtemeldir.