4 Mart 2004 (01:00)

1- Aşağıdaki cümleler son iki yorumdan alıntıdır. Bu yorumların öncesinde özellikle Orta ve Doğu Anadolu'daki depremsellikte azalma görüldüyse de sonrasındaki etkinlik artışı belirginleşmeye başlamıştır.

"KAF üzerindeki sismik etkinliğin geçen aylara göre artabileceği öngörüsü devam etmektedir.... Ancak KAF etkinliği konusundaki görüşte önceki iki yorum da göz önünde bulundurulmuştur...İki yıldır Ocak-Nisan döneminde sınıflandırılan örüntü sayısında artış görülmektedir. Geçen sene bu dönemde Türkiye'de Mb5 üzeri Bingöl, Tunceli ve İzmir depremleri meydana gelmişti. Uzun vadede KAF'ta depremsellikle ilişkilendirme bakımından pek iç açıcı bir gelişme sayılmaz. Şu anda erişilen değerler(eğri zarf genliği) iniş trendine devam etmektedir."

 

2- Aşağıdaki Tekirdağ grafiğinde işaretli örüntünün öncesi ve sonrası, eğri zarfında çok büyük olmasa da, bir farklılık görülmektedir. İnişin sonrasında 16:38'de Bingöl'de Mb4.5 meydana gelse de, Mb4.5 söz konusu uzak mesafede eğri zarfında kalıcı etki bırakacak kadar büyük bir deprem değildir. 17:18'de Marmara Denizi'nde meydana gelen Mb2.9 deprem de Mb3.0'ın altında olduğu için bu ilişkilendirmeye dahil edilmemiştir. Dolayısıyla OV+ sürecinde ilişki kurulabilecek ikinci bir etkisi de görülebilir.