4 Ağustos 2004 (13:00)  [  ]

 

1- Deprem Tahmin Ligi hesaplamalarında aşağıdaki iki kuralın uygulamasında hesaplama sırasında oluşan bir aksaklık belirlendiği için puanlamalarda düzeltme yapılacaktır. Kurallarda farklılık getirilmemiştir.

 

a) Tahmin başarı puanları normal olasılıkların dışına sapmanın bir ölçüsü olarak belirlenmektedir. Seri deprem aktivitesi olan yerlerde ya da büyük bir depremin artçılarında normal olasılık seviyesi lokasyon bazında arttığı için tahmin haritasında aynı bölmeye (A3, B2 vb) ilişkin olarak 3 gün boyunca ancak depremin 1 magnitüd eksiğinden yukarıda puan alınabilmektedir. Bu kural "lig kuralları" bölümünde verilmiştir. Örneğin 5 büyüklüğündeki bir deprem sonrası 3 gün boyunca aynı lokasyonda 4 büyüklüğünden yukarıda olan (4.1 ve üzeri) depremler için tahminlerden puan alınabilmektedir. Bu seviyenin altında tahminler geçerli kabul edilmeyeceği için ve tahminlerde -/+0.4 tolerans tam kabul edildiğinden aynı lokasyona ilişkin 4.5'in altındaki tahminler puan alamayacaktır. Farklı noktalara yapılan tahminlerden söz konusu lokasyondan mesafe zayıflatmasıyla alınabilecek puanlar için de bu geçerlidir.

 

b) Bir lokasyondaki tahmin bir den fazla noktada meydana gelen depremlerden puan getirebiliyorsa veya bir noktadaki depreme ilişkin birden fazla yerden pozitif puan alınabiliyorsa  bunlardan tahmin geçerlilik süresi sonuna kadar en büyük olanı geçerli sayılır. Diğerlerinden puan alınamaz. Tahmin alanının genişletilmesinin negatif puan maliyetine de katlanılması gerekir ki normal olasılıklar çerçevesinde değerlendirme yapılabilsin. Aksi halde dizi depremlerin meydana geldiği açık olan dönemlerde her yere tahmin yapılarak nadir depremler yakalanmış gibi gerçek olmayan puanların alınması söz konusu olacaktır. Ancak puan alınmayan diğer tahminlerden pozitif puan üreten başka bölgelerdeki depremler varsa bunlardan yine en büyük olanına göre puanlama söz konusu olabilir.

 

Yukarıda açıklandığı şekilde puanlamalarda geçmiş de dahil olmak üzere düzeltme yapılacağından lig katılımcılarının bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Zira puanlamada kuralları uygulayabilmek bakımından düzeltme yapılsa da tahminler esas alındığından, yapılmış tahmin kayıtlarının değişmesi mümkün olmamaktadır.

 

2- 29 Temmuz tarihli yorumda 3 ayrı anomaliye işaret edilmiş ve bunlardan birinin OUV etkili (ve uzak mesafeli) olduğu belirtilmişti. Bilindiği üzere OUV 2-7 gün aralığına (2. ve 7. gün arasındaki 5gün) karşılık düşmektedir. 30 Temmuz tarihli yorum sayfasında da bu yorumların geçerliliğinin devam ettiği belirtilmişti. Gökova ve çevresinde meydana gelen depremler bu döneme denk gelmektedir. Maalesef bölgeye Çanakkale'den daha yakın bir istasyon yok bulunmamaktadır.

 

3- Geçen iki günde istasyonlara yakın kaynaklı ve önemli bir depremle ilişkilendirilebilecek bir anomali henüz kaydedilmemiştir.  7-11 Ağustos aralığı 28 günlük "Ay" periyodunun "en uzak" aralığına denk gelmektedir (Bu konuda geçmiş yorumlarda bilgi verilmişti). Bu arada oluşması muhtemel anomali kayıtları ayrıca değerlendirilecektir.

 

4-  Aşağıdaki sismometre kaydı (İTÜ-Maslak) sabah 06.01'de meydana gelen M5.4 Gökova depremine aittir. Bu depremin magnitüdünün öncekileriden büyük olması meydana gelen depremlerde "ana deprem ve ardçı şokları" şeklinde bir ilişkinin söz konusu olmadığını göstermektedir.