04 Kasım 2007 (07:00)  [  ]

Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde eğri zarfı üzerinde %0.5 kalıcı genlik farkı bırakan basamak formunda bir bileşen görülmektedir. Buna paralel küçük genlikli ümpulsif süreksizlikler de işaretlenmiştir.