5 Ocak 2005 (02:00)

Aşağıdaki grafikte Yeşilyurt, Çanakkale ve Çorlu istasyonlarının son 5 günlük grafikleri görülmektedir. İstasyona yakın kaynaklı belirgin bir anomali örüntüsü olmasa da günlük varyansta bir artış olduğu görülmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi uzak mesafeli istasyon ölçümlerinde görülen günlük periyodik değişim izinden ortak sapmalar, uzak mesafeli(lokalize edilmeyen) ortak bir etki olarak yorumlanmaktadır (OV+).