6 Nisan 2007 (03:30) [  ]

Alttaki Çanakkale grafiğinde süreksizliğe yakın hızlı değişim üreten impulsif değişimler işaretlenmiştir. Eğri zarfında kalıcı fark bırakmamaları orta ve uzak mesafeli iki ayrı OV+ süreçle ilgi kurulabileceğini göstermektedir. Ortadaki 8 günlük Sakarya-Yeşilyurt-Tunceli grafikleri değişimine bakıldığında gerilme eğri zarflarının artma periyodunda iken son iki günde üst üste trendin üzerinde genlikli fark geldiği görülmektedir. Burada iki noktaya dikkat edilmelidir a) Büyük magnitüdlü depremler bu bileşik eğri zarfının çıkan değil inen fazına denk gelme oranı %70'den fazladır  b) Orta-uzun vadeli grafiklerde eğri zarfı maksimum genlikten geçerken günlük varyans normal koşullarda düşmektedir. Bu iki bulguya göre Çanakkale grafiğindeki örüntülerin etkisi orta-uzun vadeli bileşik grafikteki eğri zarfının hızlı düştüğü döneme denk gelirse(gecikirse) ilişkilendirilebileceği deprem magntüdlerinde artış olabilir. Diğer bir deyişle erken ilişkilendirmeler (1-3 gün) küçük ve orta, olası geç ilişkilendirmeler (3-10gün) ise daha büyük magnitüdlü olabilir. En alttaki Tunceli grafiğindeki işaretli süreksizlik OV olarak sınıflandırılabilecek olsa da aradaki veri kesintisi değişimin doğal gelişimini şüpheye sokmaktadır (değerlendirmenin güvenilirliğini düşürmektedir).