6 Eylül 2009 (12:00)  [ ]

Projenin gelişimi ve durumu konusunda İstanbul Üniversitesi'nden Oğuz Gündoğdu hocamızın demeçlerine dayalı olarak çıkan haberler projenin basında aktif olarak gündeme gelmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak akademisyenler ve ek proje gruplarıyla veri paylaşım için kullanılan bu sayfadan yoğun olarak faydalanma talebi gelmiştir. Proje çalışanları ve ilgili çalışma gruplarının bildiği üzere buradaki verilerin yorumlanması için geçmiş deprem öncesi veri örnekleri ve güncel veriler uzmanlık gerektiren matematiksel işlemlerle merkez bilgisayarımızda değerlendirilmekte ve muhtemel riskler tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Verilerimiz farklı çalışma grupları tarafından kendi geliştirdikleri yöntemlerle de kullanmaya başlamışlardır. Depremin erken uyarı niteliğine dönüştürülebilir halde tahmin edilmesi bilimin karşılaştığı en zor fakat en hayati problemlerden biri olduğundan, diğer akademik çalışmalardan farklı bir bakışla paylaşım ve açıklık ilkesi benimsenmiştir. Nitekim projenin gelişmesinde buradan açık veri paylaşımı önemli faydalar sağlamıştır.  Ancak dışarıdan ziyaretçilerin değerlendirme yöntem ve imkanları olmadan bu verilere bakarak başarılı tahmin değerlendirmesinde bulunmaları oldukça zordur. Yine de yoğun ilgiye istinaden özellikle de bilim meraklılarının öncelikle anlayabilecekleri şekilde sitemize yeni bazı eklemeler bu hafta içinde yapılacaktır. Bu eklemeler dahilinde borsa endeksine benzer şekilde grafiklere göre değerlendirilmiş verinin karşılık düştüğü, daha kolay anlaşılır risk endekslerinin yayınlanması ve yurtdışı yayınlarımızda da yer alan 100'den fazla kayıt değerlendirme örneğinin Türkçe olarak verilmesi yer almaktadır.