6 Ekim 2004 (16:00)

Ekte turuncu çarpı ile işaretli örüntü zaman ekseninde açıldığında birkaç ya da daha fazla örnekleme süresinde oluştuğu ve yer kaynaklı olmadığı
(atmosferik değişim) görülmektedir. Diğer süreksizlik noktaları ayrıca işaretlenmiştir.