7 Ocak 2004 (11:30) [ ]

1- Önceki yorumdaki işaretlemenin  ardındaki dönemde Mb3.6 İzmir, Mb3.8 Bursa ve Mb4.8Malatya(Pötürge) depremleri kayda değer olanlarıdır. Söz konusu yorumda KAF boyunca lokalizasyon yapmadan genel bir değişikliğe işaret edilmiştir. Mb3.8 Bursa OV sürecinin (12..48h) dışında kalmaktadır. Yorumda belirtilen türde istasyonlara yakın kaynaklı önemli sayılacak ikincil örüntü OV sürecinde kaydedilmemiştir.  Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde görülen süreksizlik içerisindeki YF bileşen sadece geçici rejimde etkili olmuştur.  KAF'a yakın diğer istasyonlarda yakın zamanlı daha küçük genlikli benzer örüntüler kaydedilmiştir. Tekirdağ-Merkez istasyonunda genlik süreksizlik yaratmaksızın (salınım dahilinde) çok düştüğü için skalanın duyarlı olduğu bölge dışına çıkılmıştır. Bu nedenle aşağıdaki örüntü ile eşleştirilir bir yorum yapılmamıştır. Genel sınıflandırması OM (40<d<120), etki süresi OV+ olarak değerlendirilebilir. Diğer uzak istasyonlarda çok küçük de olsa yakın zamanlı ortak örüntü görülmesi geniş alanlı bir gerilme dalgalanmasının (stress field) söz konusu olabileceği ve  istasyon olmayan bölgeler için yorum getirmenin yanlış olacağı göz önünde tutulmalıdır. OV+ aralığında ikincil işaret (anomali örüntüsü) gelmesi halinde aşağıdaki örüntüye bağlı olarak değerlendirilecektir. (İkincil işaret, geniş alanda görülen bir süreç başlangıcından sonra muhtemel bir etkinin görülmesi öncesi daha belirgin ve lokasyon bakımından ayırt edici işaret örüntüsüdür)

                       N

            xxxxxxxxxxxxx

            xxxxxxxxxxxxx

W(26)  xxxxxxxxxxxxx   E(45)

            xxxxxxxxxxxxx  

            xxxxxxxxxxxxx

                       S

2- Hazırlıkları yapılan tahmin ligi çalışması tamamen biyolojik algılarla normal olasılıkların karşılaştırılarak en iyi ilişkilendirilebilir olanların belirlenmesi, ve yapılan elektronik ölçümlerle farklarının değerlendirilmesi üzerine kurulmaktadır. Böylelikle  normal olasılıklara göre (poisson dağılımlı olduğu varsayılan)  objektif bir performans değerlendirme ortamı yaratılacağı düşünülmektedir. Burada yer alacak sayısal veriler dışında ayrıca yorumda bulunulmayacaktır.