7 Kasım 2011  (00:10)  [   ]

Aşağıdaki grafikte Sakarya ve Yeşilyurt grafiklerinin son 2 günlük değişimi görülmektedir. Bir gün ara ile çizilen iki mor kutu 6 saatlik zaman penceresinde iki istasyonun faz ortaklığına geçişini göstermektedir. Faz ortaklıklarının ardından gelen ve periyot dışı iç bükey ( exp(-at/T) ) formunda değişimler öncelikle OV anomali (12-96 saat aralığı) olarak sınıflandırılmaktaydı. Diğer istasyonların da bu faz ortaklığına katılarak 1 ay penceresindeki günlük değişimlerini dikkate alarak yorum yapmak gerekmektedir.