8 Ocak 2006 (18:30)

Aşağıdaki grafiklerde sırasıyla a) Yeşilyurt, Çanakkale, Burdur istasyonlarının  son 8 günlük verileri b) Çanakkale istasyonu son 12 saatlik değişimi c) Burdur'un son 8 günlük değişimi görülmektedir. Yunanistan'da Ege Denizi'nde saat 13:35'te meydana gelen M6.7 öncesi belirgin bir değişim her üç istasyonda da görülmektedir. Özellikle (b) Çanakkale'nin son 12 saatlik grafiğinde zaman ortaklığı diğer büyük depremlerin çoğunda tesadüf (!?) ettiği gibi minimum geçişine denk gelmektedir. Görüldüğü üzere istasyon verilerinin farklı zaman ölçeklerinde hem frekans dağılımı (FFT) hem de örüntü (Pattern) tarama bakımından incelenmesi ilişkilendirilebilecek depremlerin tahmininde önemlidir.

(a)

(b)

(c)