8 Mart 2006 (18:30) [ ]

Sakarya istasyonu kayıdında bugün (8 Mart) saat 16:20 - 17:00 aralığındaki yer alan örüntüler sismik kaynaklı değildir. İstasyonun bulunduğu hacime girilmesi sırasında yapay olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki Çorlu ve Yeşilyurt grafiklerinde eğri zarfının ortak süreksizlik noktaları işaretlenmiştir. Heybeliada grafiğinde de benzer bir kayıt sözkonusudur. Devamında tanımlı örüntülerin gelmesine bağlı olarak FFT spektrumunda (Hash)sapma OUV etkili olarak sınıflandırılabilir.