8 Mayıs 2004 (03:00) [ ]

1- Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde görülen işaretli bölümde, 01:35'te başlayan, impulsif süreksizlikler içeren bir süreç görülmektedir. Henüz örüntü genliğinini zarf değerine göre % değişimi küçük olsa da değişim bir süreç dahilinde devam ettiği için zarf değerini kaybetme olasılığına karşı (zayıflatıcı kararsız sürece geçilmesi) daha sık izlenmesi gereklidir. Kaynak mesafesi süreç sonunda eğri zarfının periyodik değerinden toplam kalıcı sapma oranı ve örüntü ile zarf arasında  kalan alana göre hesap edilebilir.   Genel olarak OV+ etki sürecinde incelenebileceği düşünülebilir. Eğri zarfında süreksizlik ile başlayan periyot dışı negatif üstel düşüş bileşen ya da artan genlikli YF bileşen örüntüleri görüldüğünde KV sınıfında inceleme yapılamktadır. 

2- Aşağıda görülen Sakarya grafiğinde sunucu ve istasyon saati karşılaştırılırsa teknik bir aksaklık olduğu görülmektedir. İstasyon bağlantısında olası bir güncelleme sorununun kontrolü gerekmektedir.

3- Aşağıda görülen Göztepe grafiğindeki işaretli kısımlar OV ve OV+ bileşenler içermekle birlikte yakın mesafeli olmadığı ve genlik değişiminin %1'den küçük  kaldığı göz önünde tutulmalıdır.