9 Ağustos 2005 (05:30)

Aşağıdaki grafikte Sakarya, Yeşilyurt ve Çanakkale istasyonlarının son 29 saatlik kaydı görülmektedir. Yeşil kutu içine alınmış ve eğri zarfı üzerine binen basamak örüntüsünün batıdan doğuya doğru ilerlediği görülmektedir. Ege'deki istasyonlar yeterli süreklilikte veri gönderemediğinden benzeri bir bileşenin gümey-kuzey doğrultusunda olmasını belirleme imkanı yoktur. Bu örüntü OUV olarak sınıflandırılabilir.