10 Mart 2010 (08:30, 12:00ek)  [  ]

Aşağıdaki birinci grafikte dün (9 Mart) 11:00 - 22:30 arası 12 saatlik Sakarya istasyon kayıtları görülmektedir. Eğri zarfında impulsif örüntüye neden olan, 15:03'de  harici bir basamak bileşen söz konusudur. Zarfta geçici düşü miktarı %2,2, impuls genliği %4,3'tür. Bilindiği üzere bu değerler işaret kaynağının uzaklığı (km) için frekans dağılımının yanı sıra analitik hesaplamada kullanılmaktadır. Göreceli olarak daha büyük enerji taşıyan Dip stres dalgaları, kısa süreli (aynı 12 saat içinde) zaman farkı ile diğer istasyonlarda  farklı yüzey izleri bırakmaktadır. Yüzey stres dalgaları ise daha yakın mesafelerde (250km'den düşük) yayınım fiziğine göre (ortam parametrelerine göre mesafeyle propagasyonda enerji kaybı, düşük frekansların baskınlığının yüksek frekanslara göre artması, yapısal farklılıklarda yansıma ve kırılma) hesaplama etkili olmaktadır. Bu örüntü OV+ etki süre sınıfına sokulabilir. En altta 10 günlük Sakarya ve Yeşilyurt grafikleri yer almaktadır. Burada iki istasyonun eğri zarfının günlük ve aylık periyotları dışında ortak değişimi ve deprem sonrası geri gelmesi açıklıkla gözükmektedir. Geçmişte DAF üzerindeki orta-büyük magnitüdlü depremlerde de benzeri bir durumla karşılaşılmıştı. Türkiye genelinde toplam depremlerle açığa çıkan enerjinin günlük değişimi ile ölçüm verileri arasındaki ilişki  2008 yılında Nova Science Publishers tarafından yayınlanan , Future Systems For Earthquake Early Warning, adlı kitap içinde yazmış olduğumuz “Earthquake Precursory Electric Field Signatures” başlıklı bölümde görülebilir. Ulusoy'un da editörleri arasında yer aldığı bu kitap kendi kategorisinde "best seller" olmuştu. Ayrıca 13 Şubat yorum sayfasında KAF ile ilgili belirtilen bulgular geçerliliğini korumaktadır. Elazığ depremi sonrası artçı ve peşçi etkinliğin yarattığı karmaşık işaretler içerisinde önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek muhtemel öncül işaretçilerin doğru ayrıştırılmasına ayrıca dikkat edilmelidir. Çanakkale istasyonunun kararsızlılığı ölçme sondasında arıza kaynaklı bir deformasyondan kaynaklanabilir. Ancak gerçek bir ölçüm olması ya da gerçek bir aşırı değerli ölçümün neden olduğu arızi bir durum olması ihtimalleri göz önünde tutularak şimdilik kaydıyla cihazda değişiklik yapılmamıştır. Veriler değerlendirilirken bu durum göz önünde tutulmalıdır.