10 Mayıs 2005 (17:00) 

Son 5 gündür Çanakkale grafiğinde aşağıda görüldüğü gibi eğriz zarfı üzerinde basamak örüntüsü çizen bir bileşen görülmektedir. Toplamda zarf değeri önemli bir kalıcı değişiklik göstermese de bu örüntü dizisine paralel olarak, Çanakkale ve Güney Marmara'da küçük magnitüdlü depremler meydana gelmektedir.