10 Temmuz 2008 (04:00)  [  ]

1- Önceki yorumda verilen OUV örüntü için olası ilişkilendirme süresi önümüzdeki hafta başına kadar sona ermektedir.

2- Alttaki Çanakkale grafiğinde ( 8 Temmuz 2008, 20:45) işaretli örüntü öncesinde, aynı gün iki adet M<3 deprem olmuş iken bu örüntünün sonrasında aynı bölgede son bir aydaki tek M>3  (3.1) deprem meydana gelmiştir.

 

3- 7 Temmuz 2008 tarihli alttaki Sakarya grafiğinde  01:40 ve 04:20'te iki adet ters yönlü impulsif örüntü görülmektedir. Eğri zarfında öncesi ve sonrası arasında kalıcı fark oluşmadığından kaynağının istasyona uzak bir noktada ve muhtemelen ölçüm yapılan noktaya göre doğu yönlü olduğu söylenebilir. Etki süresi OV+ olarak sınıflandırılabilir.

4- Kandilli Rasathanesi'ne göre

7 Temmuz 5 Deprem, 8 Temmuz 11 Deprem, 9 Temmuz 15 Deprem kaydı yapılmıştır. Aşağıdaki grafikte son 40 günde Yeşilyurt istasyon ölçümleri görülmektedir. 1 haftalık kayan ortalamaya göre eğri zarfının alt ve üst salınım aralığındaki genişlemeyi süreksizlik içeren örüntü(/ler) beraberinde aşağı yönlü hızlı değişim takip ederse bu değişimin niteliğine göre  depremselliğin gelişimi konusunda ayrıca değerlendirme yapmak gerekir. Ayrıca mevcut gelişim ve proje dışı diğer veriler(volkanik etkin ölçümü, Ayın gelgit etkisi vb) litosferdeki magmatik basıncın (küresel genelleme dahilinde) yaklaşık 3..6 gün daha artış yönünde olacağına işaretçi olarak görülebilir.