10 Temmuz 2008 (16:30)  [  ]

1-  Saat 04:00'daki yorumda belirttiğimiz üzere a) Magmatik litosfer (üst kabuk) basıncında artış belirlenmiş, bunun depremsellikte artışa yol açabileceği belirtilmiş ve 17 Haziran'da belirtilen anomalinin eşleştirilebileceği bir depreme işaret edilmiştir. 17 Haziran yorumunda Sakarya ve Çorlu'dan algılanan ortak zamanlı, bu istasyonlara yakın olmayan bir kaynak işaret edilmişti. Bundan yaklaşık 6.5 saat sonra M4.9 Gönen-Balıkesir depremi meydana gelmiştir. Ayrıca 23 günlük bir aradan sonra 04:00'da hazırlanan sayfadan 6.5 saat sonra deprem olması da sanırız dikkat çekmektedir.

2- Bugün 04:00 yorumunda belirtilen ve Sakarya istasyonuna göre doğu yönlü OV+ anomalinin etkisi sürmektedir. Balıkesir depreminden bağımsızdır.

3- Bugün 04:00'da yayınladığımız  önceki yorumun 4. maddesinde (aşağıdaki 40günlük Yeşilyurt grafiği verilmişti) verdiğimiz koşul önümüzdeki hafta başına kadar gerçekleşirse,  yakın zamanlı örüntü değerlemesine göre yer kestirimi yapılarak olası bir depreme ilişkin ek yorum hazırlanacaktır.  Alttaki eğri zarfının 7 günlük kayan ortalamasına göre tepeden tepeye açılımı ile Kandilli rasathanesi kayıtlarına göre günlük deprem sayısı arasındaki ilişki verilmişti (önceki yorum sayfası). Bu gün (10 Temmuz) meydana gelen ve gelecek kayıtlar ile bu öngörünün korelasyonu yükselerek doğrulanmış olacaktır.  Diğer bir deyişle 40-50 günlük değişim aşağıdaki açılımı izlerse bir anlamda sınır birikimli faylanmaların tutunma dayanımını test eden bir faktör oluşturabilecektir. Bu görüş Küresel anlamda büyük magnitüdlü etkinlik sayısı için de geçerlidir. Aradaki fark örüntülerin biçimindedir. Hindistan ve Pakistan depremleri öncesindeki kayıtlardan hatırlanacağı üzere uzak ve büyük magnitüdlü depremler öncesi değişim istasyonlar arasında ortaklık gösteren düşük frekanslı iniş yönlü bir bileşenin eğri zarflarına superpoze olması şeklindeydi. Kaynak yakınlaştıkça günlük değişime ek gelen öncül işaretçi değişim frekans spektrumunda daha yüksek değerli bölgede imzalar bırakmaktadır. Bu da görsel olarak periyot dışı keskin değişimler olarak gözlenmektedir. Bu periyotlar gün - hafta - ay olarak farklı zaman pencerelerinde değerlendirilmelidir.

4- Tunceli- Pülümür istasyonunun kesintisiz veri göndermesinde fayda vardır.