10 Ağustos 2008 (04:00)  [ ]

Alttaki Çanakkale grafiğinde ( 8 Ağustos 2008) 12 saatlik eğri zarfında işaretlenen süreksizlik içeren örüntülerin muhtemel etkisi OV+ olarak sınıflandırılabilir. Maksimum genlik değişimi %2 ile sınırlıdır.