10 Ekim 2004 (06:00) [  ]

Aşağıdaki grafiklerde Çanakkale, Tekirdağ, Yeşilyurt ve Sakarya grafiklerinin periyotları yeşil çizgi ile gösterilmiştir. Siyah çerçeve içindeki kısımda periyotta ortak kayma olduğu söylenebilir. Altındaki grafiklerde istasyonlar için bu aralık ayrı ayrı gösterilmiştir. İstasyona yakın yer kaynaklı anomalilerde genellikle kayıt daha belirgin bir süreksizlik noktası sonrası impulsif ya da iç bükey üstel (exp(-t/T) fromu) örüntülerle devam etmektedir. Bu tür bölgesel değişiklikler yerel (istasyona özel) anomali örüntüleri içeren devamlılık göstermez ise ya istasyon grup alanı dışında (Kuzey Batı Anadolu dışında) uzak kaynaklı bir etkinlikle ya da yaklaşmakta olan geniş cepheli bir atmosferik basınç alanı şeklinde yorumlanabilir. Doğu yönünde daha geç olmasına rağmen belirginleştiği söylenebilir. Önceki yorumda işaretli örüntüden sonra Ege'de (Kuşadası körfezi) bir dizi deprem meydana geldi fakat bu etkinlik kuzeye görülmedi.