10 Aralık 2004 (14:30) [  ]

Aşağıdaki Sakarya, Tekirdağ ve Çanakkale grafiklerinde yakın zamanlı örüntüler işaretlenmiştir. Sakarya'da işaretli örüntü öncesi ve sonrası eğri zarfına dönüldüğü için OV sınıfında KAF üzerinde bir uzak mesafe etkisi olarak görülebilir. Tekirdağ ve Çanakkale örüntülerinde de eğri zarfında kaymaya neden olan elektrik alan farklılıkları işaretlenmiştir. Çanakkale grafiğinde benzer bir örüntüye ek olarak küçük genlikli YF bileşen de görülmektedir. Ayrıca MB3 üzerindeki depremlerin yoğun olmadığı bir haftanın ardından ortalama etkinlikte de artış gözlenebilir (OV+).