11 Nisan 2006 (05:30) [ ]

 Önceki yorumdan sonra OUV süre sonunda M5.2 Akdeniz depremi (Kandilli Ras.) meydana geldi. Performans değerlendirmesinde geniş alanlı ve uzun süreli ilişkilendirmelerden bu zamana kadar mümkün olduğunca kaçınılmıştı. Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde işaretli örüntü öncesi ve sonrası zarf üzerindeki yaklaşık 5 dakika periyotlu bileşen farkı görülmektedir.