12 Ocak 2006 (19:00) [  ]

1- Deprem araştırma dairesinin verilerine göre 4.5 büyüklüğünün üzerindeki depremlerin geçen 3 yıldaki sayıları ve Ocak aylarındaki miktar değişimleri aşağdadır.

2003 Yılı M>4.5 Toplam 22 deprem , bunların 1 tanesi Ocak 2003'te,

2004 Yılı M>4.5 Toplam 22 deprem , bunların 1 tanesi Ocak 2004'te,

2005 Yılı M>4.5 Toplam 34 deprem , bunların 4 tanesi Ocak 2005'te meydana gelmiştir.

2005 yılında toplamdaki artış Ocak ayına da yansımıştı.

2- Aşağıda görülen  Çorlu-Tekirdağ grafiğinde (5 Ocak-11Ocak 2006) OUV bir bileşen (9 Ocak) işaretlenmiştir. Eğri zarfının tepeden tepeden değişimi 1070 birimdir (Yaklaşık %10). 2005 yılı aynı zaman aralığında Çorlu eğri zarfı değişimi 300 birim idi (Yaklaşık %3).

3- Aşağıda son 12 saatlik çorlu grafiği (saat 16:12 itibarıyla) görülmektedir. İşaretli iniş örüntüsü, eğri zarfının  exp(-t/T) formunda inişi değildir. Kısa zamanlı bir iniş olduğu için eğri zarfının daha büyük zaman sabitli iniş çizgisine anlık değirinin dönmesi beklenmektedir. Yine de frekans spektrumunda baskın bir bileşene eklenmesine (Yaklaşık 0,0002Hz) neden olmuştur.

4- Aşağıdaki Burdur grafiğinde görüldüğü üzere uzun periyotlu eğri zarfına yansımayan üstel inişin takip ettiği süreksizlik Çorlu'dakine yakın zamanlı başka istasyonlarda da görülmüştür. Bu izi bırakan gerilme alanı dalgasının bir bileşeni 30..40 saat aralığında tekrar aynı noktaları tarayabilir.

5- Aşağıda 1 Ocak-11 Ocak 2006 tarih aralığında Çanakkale ve Yeşilyurt istasyon verilerinin değişimi görülmektedir. Eğri zarfı iniş örüntüsünü sürdürmektedir.

6- 1,2,3,4,5 değerlendirmelerine göre yarından sonraki (13+1) OV+ zaman aralığında (1-3gün)  Ocak ayının ilk 13 gününe göre depremselliğin artacağı öngörülebilir.  Özellikle Batı Anadolu'da sayıca yaygın doğuda ise noktasal etkinlikler kaydedilebilir. Bu öngörünün teyid edilebilmesi OV periyotta zaman uyumlu KV sınıfında örüntülerin desteklemesine de bağlıdır.