12 Mayıs 2004 (04:30) [  ]

1- Aşağıdaki Tunceli grafiğinde işaretli noktada % genlik değişimi düşük olsa da haftalık grafiği ile  karşılaştırıldığında periyodik iniş fazını hızlandıran bir bileşen olduğu söylenebilir. İşaretli noktanın süreksizlik (ters eğim değişimi)  mertebebesinin çok yüksek olmaması (tam köşe yapmaması) istasyona çok yakın kaynaklı bir değişim olmadığı (d>30) şeklinde yorumlanabilir. Aynı saatlerdeki Pülümür grafiğine bakılarak(veriye erişilince), olası yakın zamanlı değişimlere göre  mesafe konusunda yorum getirmek uygun olacaktır. İstasyon ölçüm düzeneği de gün içinde kontrol edilecektir.

2-  Deprem Tahmin Ligi  için kurallar ve başvuru formu yayınlanmaya başlamıştır. Başvurular alınmaya başlamıştır.

3- Aşağıda görülen Çanakkale grafiğinde işaretli kısım devamında ortaya çıkabilecek örüntüye bağlı olarak OV olarak sınıflandırılabilir. Eğri zarfına tam geri dönüş olursa istasyona yakın kaynaklı olmadığı söylenebilir. Söz konusu %0.5'lik küçük değişim ancak 50km'den daha uzak kaynaklı ise kaydedilebilir mertebede olabilir (özel durumlar dışında M3'ten küçük ya da istasyonlara 180 -/+ 20km'den daha uzak depremler normal olasılıkları da yüksek olduğu için ilişkilendirmede kullanılmamaktadır. Genellikle performans değerlendirmesinde 120km'den yakın alanlarda  M3.5 üzerinde kayıtlarla ilişkilendirme oranı tercih edilmektedir) . İşaretli örüntü başlangıç aşamasında kaydedildiği için devamındaki diğer olası değişimlere göre sınıflama ve niteliği farklılık gösterebilir (2-4 saat sonraki grafik değerlendirilmelidir).