12 Eylül 2004 (03:30) [   ]

Aşağıda son 10 güne ait Yeşilyurt grafiği yer almaktadır. Daha önceki mevsim geçiş dönemlerine göre biraz daha karmaşık arka plan işaret kaydı olduğu söylenebilir. Yorumlarda ayrıştırılması kolay olmasa da daha önce ilişkilendirilebilirliği öngörülmüş örüntü parçaları değerlendirilmektedir.