12 Kasım 2008 (06:00)  [  ]

Aşağıdaki Çanakkale grafiğinde darbe formunda işaret dizisinin ardından eğri zarfında kalıcı fark bırakmayan bir basamak bileşen görülmektedir. Lokasyon analizi Yeşilyurt'un göndereceği veriye bağlıdır. Şimdilik batı doğrultulu ve en az bir tanesi denizde diğeri ise istasyona daha uzak iki ayrı etkinlik ile eşleştirilebilir.