12 Kasım 2016 (01:30)  [  ]

Yeşilyurt ve Sakarya istasyonlarının 4 Kasım 2016 günü yakın zamanlı basamak formu sonrasında diğer istasyonlarda da eşzamanlı zarf değişimleri beraberinde tipik OV ve UV zaman etkili örüntüler birlikte görülmektedir. İşaretler diğer fiziksel etkilere bağlı gürültü ya da arıza kaynaklı değildir. Veri gönderen tüm istasyonlarda devam eden bu gelişim kompleks yapıda olduğu için ayrıntılı analiz ile çözümleme yoluna gidilmektedir. Basamaklanmalar aşağıdaki örnek örüntüden farklı olarak doğu Marmara'dan batıya ilerleyen diletans artışı ile ilişkilendirilebilir. Bunun teyit edilmesinin bir yolu haftalık konumsal öteleme (mm) verilerinde ortalamaya göre artışın görülmesi şeklindedir. Olası sonucu ise kaymanın (creep) göreceli olarak daha az olduğu bir komşulukta stres artış hızının da ortalmanın üzerine çıkmasıdır.  27/28 Kasım günlerinde Ayın Dünya'ya mesafesi periyot içindeki en  uzak noktasından geçecektir. Bu tür durumlarda özellikle süreksizlikleri takip eden ve zamana göre içbükey örüntüler ile eş zamanlı kalıcı seviye değişikliğine neden olan basamaklanmalar sınıflandırılmalıdır. Yapılacak analiz sonucuna göre daha ayrıntılı açıklama verilecektir.