13 Şubat 2010 (04:30)  [  ]

Aşağıda görülen 12 saatlik Çanakkale kaydında saat 19:07'de eğri zarfında görülen basamak formundaki iniş bu yorum saatine kadar geçen yaklaşık dokuz buçuk saatte henüz geri gelme eğilimine girmemiştir.  Tekirdağ ve Sakarya başta olmak üzere diğer istasyonlarda  son 48 saatte görülen küçük genlikli impulsif bileşenlerin eğri zarfında %10'u geçen bir kalıcı değişikliğe neden olmaması, muhtemel etki kaynağının KAF batı ucuna daha yakın olduğu şeklinde yorumlanabilir. Örüntü itibarı ile OV süre sınıfına sokulabilir. Yeşilyurt istasyonunda tarih ayar sorunu olduğu (güncel ölçüm tarihi bir gün önceyi göstermekte) belirlenmiştir ve düzeltilecektir. Buna göre Sakarya ve Yeşilyurt beraber değerlendirildiğinde iç Anadolu (orta-batı) aralığında göreceli olarak küçük genlikli ikinci bir etkiden de söz edilebilir. Ancak bu yorum saatinin Ay'ın Dünya'ya mesafesinin en uzak noktasına denk geldiği (405.500km) ve "git" etkisinin en üst anında olduğu stres alanındaki bir bileşen olarak göz önünde tutulmalıdır. Diğer bir deyişle KAF-Batı da OV süre aralığında eşleştirilecek bir sismik etkinlik (toplam enerji miktarı cinsinden) meydana gelmez ise, "git" döneminden "gel" fazına geri dönmeye başlanmış olması bir sonraki en uzak noktasına kadar muhtemel etkiyi erteleyebilir. Bu yaklaşık olarak 23. gün sonrası ile 28.gün aralığıdır. Çanakkale ölçüm grafiğinde eğri zarfının ortalama değerinin düşmüş olması varyansın daha yüksek görülmesine de neden olmaktadır.  Her iki durumda da işaretlenen basamak formundaki örüntünün ve diğer istasyonlardaki muhtemel yakın zamanlı diğer sınıflandırılabilecek değişimlerin depremsellikle eşleşme bakımından daha dikkatli izlenmesi gereken bir süreçte olduğumuz söylenebilir.