13 Mayıs 2009 (10:00)  [   ]

Aşağıdaki Yeşilyurt grafiğinde KV+ (2...48h) zaman aralığında etkisi görülebilecek bir örüntü (09:30)  işaretlenmiştir. Ayrıca bugün bu verinin yazıldığı saat itibarıyla Ay'ın yaklaşık 28 günlük periyodundaki en uzak mesafeye yakın olmasının (405.380km)  KAF kuzey batı sığ depremselliğine etkisi de göz önünde tutulabilir. Kandilli Rasathanesi deprem güncel deprem kayıtlarından da bu durum teyit edilebilir. Mudanya'da bu sabah kaydedilen  YF bileşen alttaki grafikte görülen işaret ile birleştirildiğinde Marmara'nın güneyi ya da Marmara Denizi içinde bir kaynağın baskın etkisi şeklinde yorumlanabilir. Çanakkale, Tekirdağ (Unilever) ve Tunceli'nin ivediyetle devreye alınmaları risk seviye ve kaynağına  ilişkin yorumun sağlıklı yapılabilmesi için önemlidir.