13 Eylül 2004 (0030) [  ]

Aşağıda Göztepe grafiği yer almaktadır. Toplam değişimin genliğe oranı %1'in altında kalmakla birlikte örüntü itibarıyla OV+ olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca önceki yorum geçerlilğini korumaktadır.