13 Eylül 2005 (19:30)

Aşağıdaki grafikte Çanakkale istasyonunun 12 saatlik  kaydı görülmektedir. İşaretli örüntünün öncesi ve sonrasında eğri zarfında kalıcı bir değişim görülmediğinden istasyona uzak kaynaklı olduğu düşünülmektedir.