14 Mart 2005 (19:30) 

Aşağıda Çanakkale ve Çorlu istasyonlarının son 18 saatlik değişimi görülmektedir. Yakın kaynaklı istasyonların periyot dışı ortak değişimleri
değerlendirilmeye alınmaktadır. Bir önceki gün aynı saat aralığındaki örüntü ile karşılaştırılarak Çanakkale kaydının frekans spektrumunun normal
değerlere göre yukarı kaydığı (YF) ve Çorlu ile ortak/yakın zamanlı değişimlerin bölgesel olduğu düşünülebilir. Her ne kadar Doğu Anadolu'da
(Bingöl) M5.9 deprem meydana gelmiş olsa da OV+ aralığında istasyon ölçüm bölgesinin batı-güney batı doğrultusunda da etkinliğin
yaygınlaşabileceğinden söz edilebilir. Magnitüd ile işaret genlikleri arasında net bir ilişki kuracak sayı ve nitelikte istasyon ya da geçmiş
verisi olduğunu söylenemez.