15 Ocak 2004 (19:30)    

Önceki yorum sayfasında belirtilen ve aşağıdaki Çanakkale grafiğine göre referans alınan periyot 16-18/01/04 aralığına denk gelmektedir. Nitekim en alttaki grafikte görülen iki günlük değişim de bunu doğrular niteliktedir. Bugün kaydedilen örüntülerden çıkış zaman sabiti iniş zaman sabitinden küçük olanlar atmosferik kaynaklıdır (geniş cepheli basınç değişiminin yüzey etkisidir). Fakat diğer örüntüler de KV'de (Kısa vade) değil yukarıdaki periyot ile örtüşen aralıklarda değerlendirilmelidir. OV-OUV olarak sınıflandırılmaları örüntünün biçimine bağlıdır. Önümüzdeki 1-3 gün aralığında daha büyük genlikli örüntülerin kaydedilmesi beklentiler dahilindedir. 12 saat sonradan itibarenki örüntülere bağlı olarak yorum niteliği iyileştirilecektir.