16 Nisan 2005 (20:00)  [  ]

Aşağıdaki Yeşilyurt ve Çanakkale grafiklerindeki işaretli bölümde, eğri zarfı üzerine binmiş, istasyonlara yakın  mesafe kaynaklı olmayan bir örüntü görülmektedir. Örüntünün öncesi ve sonrası eğri zarfı periyot dahilindeki doğrultusuna geri dönmektedir. Ancak son üç günde benzeri bir bileşenin istasyonlarda zamanda doğudan batıya doğru görüldüğü ve YF bileşenin artış içinde olduğu gözönünde tutulursa OV+ periyotta etkinlikte artış ile ilişkilendirilebilir. Batıdan geçiş saatinde etkinin artması ve istasyona yakın kaynaklı olmaması YF bileşenin istasyon alanına göre güney-batı (Doğrultu)  kaynaklı olması ihtimalini arttırmaktadır.

                        N

       ******************

       ******************  

  W ******************  E

       ******************

       ******************

                       S