16 Ağustos 2004 (02:30)(10:00 ek)

 

Anadolu yarımadasında artan sismik etkinlik devam etmekte. Daha önce de belirtildiği gibi bazen yorumlar sayfasında bir işaretleme ya da açıklama yapamadan ilişkilendirilebilecek depremler de meydana gelebilmekte. Aşağıdaki Sakarya grafiğinde eğri zarfında işaretli kayma OV+ olarak sınıflandırılabilir. (İstasyona uzak mesafeli). Ortadaki ve enaltaki grafiklerde işaretli açılım eğri üzerine binen YF bileşenden faklıdır. Söz konusu küçük genlik değişimili salınımın (dE<%1)  ilerki saatlerdeki devamına göre KV/OV ikinci, başka bir ilişkilendirmede de bulunulabilir. Tarama gibi görülen kısımların büyütülmüş grafikte yumuşak geçişler içerdiği görülenleri (göreceli olarak daha alçak frekanslıları) atmosferik kaynaklı etkiler sonucudur. Mevcut örnekleme periyoduna göre küçük genlikli de olsa tam dik değişimler sismik kaynaklı olabilecek bileşenlerdir. Çok daha küçük frekanslı olan eğri zarfındaki değişimler ise a)periyodik ve periyodik olmayan bileşenlerine ayrılarak (spektrum analizi ve spektrum farklılaşması) b)örüntü analizi ile incelenmektedir.