16 Aralık 2006 (15:30) [ ]

Aşağıda son 8 günlük Çanakkale ve Yeşilyurt istasyon kayıtları görülmektedir. En alltaki grafikte de Çanakkale'nin son 12 saatlik değişimi diğerinde çizilen pencerenin karşılığı olarak yer almaktadır. Her iki istasyonun eğri zarfları ortak bir bileşen içerirken, işaretli noktada Çanakkale grafiğinde %2'lik kalıcı değişim olduğu görülmektedir.