17 Mayıs 2004 (01:00)  [  ]

1- Aşağıdaki Pülümür grafiğinde 20:30'dan 18:30'a geri kayma saat düzeltme sırasında oluşmuştur. 12:50'deki örüntü zaman ekseninde genişletilirse tam bir impuls (çıkış) şeklinde olmadığı görülecektir. Çıkan kenar eğimlerinin düşmüş olması kaynak uzaklığına bağlı olabilir. 18:30 ve 23:45'teki örüntülar standartlar ile tam bir benzerlik göstermese OV+ olarak sınıflandırılabilir. Örüntü tabanlı yaklaşımın yanı sıra istasyonlar genelinde günlük standart sapmanın artmasına paralel Kandilli Rasathanesi'nin toplam günlük derpem listesinin de uzaması dikkat çekmektedir. Küçük de olsa yerel ön-işaretçilerin yaygınlaşması global sismik etkinlikte de hızlanma ile ilişkilendirilebilir.

2- Aşağıdaki 2 haftalık Yeşilyurt grafiğinde 16 Mayıs 06:30 Yalova depremi öncesi gelişimin belirgin olduğu (deprem anı mor ok)  ve yöntemin başarısı açık olarak görülebiliyor.

3- Yalova M4.2 depremin yaklaşık 12 saat  öncesi  Göztepe grafiğindeki OV örüntü aşağıda görülmektedir. Aynı nokta kaynaklı olarak ilişkilendirilebilecek daha büyük genlikli bir başka işaret şimdilik kaydedilmedi. Aşağıdaki grafiğe dikkat edilirse ilk impuls (19:33) sonrası ikinci işaret (20:05 aşağı yönlü küçük olan) 30 dakikanın biraz üzerinde bir süre sonra.kaydedilmişti. M4.2'nin ilk ardçısı M2.9 (Kandilli) da 34 dakika sonra meydana geldi. Uyarı işaretlemelerinin başarılı olduğu görülmekte. Tahsisatı olmadığı için Heybeliada'daki cihaz çalıştırılmamaktadır. Büyükada'da haberleşme imkanı olan bir yere taşınması girişimleri sürmektedir.  

5- İTÜ sismometre mahalinde elektrik tesisat arızası bulunduğu için ancak 17 Mayıs Pazartesi sabah yayına devam edebilecektir.