17 Ekim 2004 (02:00) [  ]

Aşağıdaki grafiklerde  Tekirdağ, Sakarya, Yeşilyurt ve  Çanakkale'nin son 12 saatlik değişimi görülmektedir. Seçilmiş sınıflandırma dahilindeki örüntüler dışına çıkan , göreceli olarak yavaş değişimler ya da süreksizlik noktaları belirgin olmayan işaretler genlikleri ne kadar büyük olursa olsun yer kaynaklı değişimlerle eşleştirilmemektedir (yaklaşmakta olan geniş cepheli atmosferik etkiler, arızi vb nedenler). Aşağıdaki işaretli süreksizlikler zaman ekseninde genişletilerek yakından incelendiğinde birden fazla örnekle geçildiği görülmektedir. Yine de anomali olarak sınıflandırılan sınır süreksizlik değerine çok yakın olmaları şüphe yaratmaktadır. Önümüzdeki hafta istasyona ikinci bir cihaz gönderilerek mevcuda paralel kalibrasyon testi yapılması gerekecektir. Diğer yandan 16:30 ve 22:30 civarında istasyonlarda görülen değişim eğri zarfında yer gerilme alanındaki bir dalga etkisi olarak nitelendirilebilir (yönlü yayılım). OV+ süreçte   olası sınıflandırılabilen örüntüler beraberinde sismik etkinlik mertebesinde artışa neden olabilir. İstasyon bazında lokalize edilebilen değişimler belirlenirse ayrıca incelenecektir.